Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Povinně zveřejňované informace

1. Název:
Obec Horní Smržov

2. Důvod a způsob založení:
Důvod a způsob založení povinného subjektu jsou dány zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení), ve kterém jsou stanoveny podmínky pro činnost obce i obecního úřadu.

3. Organizační struktura:
Orgány obce:
Obecní zastupitelstvo má 7 členů, rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce a jeho povinnosti a pravomoci jsou dány zákonem

Starosta:
zastupuje obec navenek podle § 103 odst. 1 zákona o obcích, je volen zastupitelstvem.

Místostarosta:
zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v období, kdy starosta nevykonává svou funkci dle zák. o obcích, rozsah stanoví zastupitelstvo obce.

Úřad obce:
tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci úřadu obce.

4. Kontaktní spojení:
Obec Horní Smržov
Horní Smržov 139
679 61 Letovice
pevná linka: 516 475 650 (Po – 17:00-18:00)

e-mail: obec@hornismrzov.cz
ID datové schránky: 5j9zz7

5. Bankovní spojení:
Číslo účtu:11829631/ 0100

6. Identifikační číslo organizace (IČO): 
00532126

7. Daňové identifikační číslo organizace(DIČ): 
Obec Horní Smržov není plátce DPH

8. Dokumenty:
Úřední deska

9. Žádosti o informace a příjem dalších podání: 
Žádosti o informace lze podat ústně, písemně a elektronicky, a to na obecním úřadu –

Horní Smržov 139
679 61 Letovice
pevná linka: 516 475 650 (Po – 17:00-18:00)
e-mail: obec@hornismrzov.cz
ID datové schránky: 5j9zz7

Úřední hodiny:

Pondělí: 17:00 – 18:00 zimní období

Pondělí: 18,00 – 19,00 letní období